Két ország,
egy cél,
közös siker!

 

Două ţari, un scop, succes comun!

Belépés

A település bemutatása

Localitatea Csengerújfalu se aseazá in partea de sud-est a orasului Nyíregyháza, la o distantá de 95km de la granita románá. In secolul XVIII, localitatea a avut o bisericá din lemn, pe care au renovat in 1765, dar care in anul 1811 a fost demolatá. Actuala bisericá a cultului reformat dateazá din 1802 si este declarat monument de arhitecturá.
Biserica greco-catolicá a fost construitá in 1832.
Prima atestare documentará a localitátii dateazá din 1435. Populatia in eviul mediu a fost maghiar, mai tirziu in secolul XVIII. un numár semnificativ de románi sau stabilit in localitate.
La inceputul secolului nostru din 974 de locuitori 894 au fost maghiari si 65 románi.
In 1885 pe urma unei inundati, in 1863 in urma unui incendiu aproape toatá localitatea sa distrus.
Guvernamentul localitátii de-a lungul anilor s-a schimbat de multe ori.
Datoritá cauzei dificile a economiei si din alte diferite motive,populátia localitátii se reduce, iar numárul somerilor creste in continuu. Oameni se ocupá in special cu agricultura care insá nu este rentabilá din mai multe cauze:deficit capital, probleme de marketing.
Localitatea Csengerújfalu nu are furnizori de servicii cu exceptia serviciilor alimentare. Politica interná a obligat primáriile sá-si demisioneze independenta total sau partial. Consiliul local isi indeplineste sarcina cu privire la administratiile prevázute in lege si ingrijirile de bazá cum sint: grádinita, scoala generalá/clasele I-IV/, ingrjirea de zi a bátrinilor, serviciu de sprijin cu semnalizare, serviciu de asistentá medicalá, serviciu de medic, serviciu de asistentá socialá a copilulul etc.
Alte sarcini administrative de stat sint indeplinite impreuná cu localitatea Ura, in district notarial.

Continutul acestui material nu prezintă in mod necesar pozitiă ocicială a Uniunii Europene.

Látogatóink száma