A Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásáról szóló 1043/2020. (II.17.) Korm. határozatban foglalt kormányzati szándékkal összhangban a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Temetői infrastruktúra fejlesztése - 2020 című, MFP-FVT/2020 kódszámú pályázati felhívásnak megfelelő pályázati kiírásra, Csengerújfalu Község Önkormányzata, mint támogatást igénylő 2020.09.10 00:07:20 időpontban nyújtott be 3113169521 iratazonosító számon. A Miniszterelnökség és a Magyar Államkincstár a 3113169521 támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette. Támogatói okirat iratazonosító száma: 3200971132.


A projekt címe: „Meglévő ravatalozó felújítása Csengerújfaluban”.

A vissza nem térítendő támogatás összege 29.576.080,- Ft.

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2020.12.03.

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2021.05.28.

A Csengerújfalu Község Önkormányzata a tulajdonában lévő ravatalozó-búcsúztató épület felújítása történt akadálymentesítéssel.

Az építéssel érintett 4764 Csengerújfalu, belterület 31/5 hrsz. alatti ingatlan Csengerújfalu település nyugati részén helyezkedik el. Az ingatlanon 1 db meglévő Ravatalozó található. Csengerújfalu Község Önkormányzata az ingatlanon a meglévő Ravatalozó épület felújítását végezte el. A meglévő épület állapota részben kielégítő volt, mely nagymértékű felújítást igényelt. A felújítás során bontásra kerültek a külső nyílászárók, teljes padló és falburkolatok, a teljes padlórétegrend, illetve az elektromos hálózatok. A tetőszerkezet nem került elbontásra, annak állapota kielégítő, így felújítás nem érintette. A felújítás során teljes elektromos hálózat felújítás történt. A homlokzati nyílászárók elavultak voltak, így teljes cseréjük történt. Az épület teljes padlórétegrendje újraépült. A meglévő homlokzatok és belső falak, illetve mennyezet felületek teljes új felületképzéssel került ellátásra. A meglévő külső és belső fafelületek felületkezelését elvégezték, illetve újra készítették.

A fejlesztést a jelen szolgáltatás hiánya, a terület rossz műszaki állapota, a temető szolgáltatásainak minden évszakban történő igénybevételi lehetőségének minőségének javítása, a település népességmegtartó erejének növelése indokolta. A jelenlegi kihasználtság tekintetében elmondható, hogy nem csak a különböző kegyeleti rendezvények látogatói, hanem közvetve a település teljes lakossága igénybe veszi a temető által nyújtott szolgáltatásokat. A fejlesztés legfőbb indoka, hogy az ingatlan megfeleljen a funkciója által meghatározott céloknak, illeszkedjen a településképbe, alkalmas legyen a hit, a társadalmi együttélés erősítése, a kultúra terjesztése terén mind többet nyújtson Csengerújfalu és a környező települések lakosainak. A fejlesztés kielégíti a helyi lakosság közösségi, integrációs, információs és kulturális igényeit. A település fejlesztési irányvonalába teljes mértékben illeszkedik a fejlesztés, hiszen az egyház és az önkormányzat célja is a településkép formálása, szépítése, a lakosság megtartó erejének növelése.