„Falugondnoki busz beszerzése Csengerújfalu településen”

Magyar Falu Program

 A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1.Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím 1. Magyar Falu Program (ÁHT-T: 376273) jogcímcsoport, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet 2. melléklet 4. sorának F oszlop b) alpontjában rögzített programelemek (ÁHT azonosító: 376273)tárgyával összhangban a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése - 2022 című, MFP-TFB/2022 pályázati felhívásnak megfelelő pályázati kiírásra, Csengerújfalu Község Önkormányzata, mint támogatást igénylő 2022.02.05 13:52:40 időpontban nyújtott be, 3345589269 iratazonosító számon. A Miniszterelnökség és a Magyar Államkincstár a 3345589269 támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette.
TÁMOGATÓI OKIRAT iratazonosító: 3365638312
A projekt címe: „Falugondnoki busz beszerzése Csengerújfalu településen”.
A vissza nem térítendő támogatás összege 14.999.900,- Ft.
A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2022.04.21.
A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2023.02.22.

A projekt során új gépjármű beszerzése (1 db FORD Tourneo Custom Titanium) és üzembe helyezése történt Csengerújfalu település újonnan létrehozandó falugondnoki szolgálata kapcsán. A projekt műszaki-szakmai tartalma és a megvalósítással kapcsolatos elvárások teljes mértékben megfelelnek az MFP-TFB/2022 kódszámú pályázati kiírás központi előírásainak.
Elszámolásra került továbbá a regisztrációs adó, a forgalomba helyezés, az emblémázás, a projektmenedzsment költsége, illetve a kötelező tájékoztatási és nyilvánosság biztosítása.

Jelen fejlesztés hatására (új falugondnoki szolgálathoz gépjármű beszerzése) Csengerújfalu Község hátrányos helyzetéből adódó negatív adottságok mérséklődnek, a helyi alapszolgáltatások, illetve a "jobb élet" minősége nő. Megáll a társadalmi hanyatlás, e folyamat visszafordítódik, a település hátrányai csökkenek, az életfeltételek javulnak, a települési funkciók bővülnek, a közösségfejlesztés, a helyi társadalom erősödik, az önkormányzat által nyújtandó szociális alapellátások jobban kiépítődnek.  

A pályázat, illetve a fejlesztés célja, szükségessége Csengerújfalu Községben falugondnoki szolgálat fejlesztése (új falugondnoki szolgálathoz gépjármű beszerzése), a településen az intézményhiányából eredő hátrányok enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése, alapfeladatok, kiegészítő feladatok és önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatási feladatok végzésének fejlesztése. A községben egyre növekvő időskorú létszámára tekintettel, a személyszállítás megszervezéséhez az egészségügyi alap- és szakellátás, szociális intézmények felé, továbbá az étkeztetés biztosításában való segédkezés érdekében, nem utolsó sorban óvodai és iskolai gyermekszállítás céljából nélkülözhetetlen a szolgáltatás fejlesztése. A falubusz beszerzésének támogatása hozzájárul a vidéki kistelepülés hátrányainak mérsékléséhez, az életminőség és a közszolgáltatások elérhetőségének javításához, valamint az ifjúság vidékhez való kötődéséhez.