Csengerújfalu Község Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése.

Két ország,
egy cél,
közös siker!

 

Două ţari, un scop, succes comun!

Belépés

Csengerújfalu település csapadékvíz-elvezetése

Kedvezményezett neve: Csengerújfalu Község Önkormányzata

Projekt címe: Csengerújfalu Község Önkormányzata

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00003

Támogatás összege: 329 692 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Tervezett befejezési dátum: 2021.12.31.

A PROJEKT SZAKMAI TARTALMA:

"Óvodafejlesztés Csengerújfalu Községben"

Idősek Klubjának felújítása, eszközbeszerzése

EFOP 1.4.2

EFOP 2.1.2

EFOP 3.9.2

EFOP 1.5.3

Tájékoztatás

Elektronikus ügyintézési (ELÜGY) Portál
Az elektronikus ügyintézési portál rendszer – más néven az E-önkormányzat portál (a továbbiakban: Portál) – az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. A Portál az ASP Központ szolgáltatásait igénybe vevő önkormányzatok természetes személy és jogi személy ügyfelei számára lehetőséget biztosít az önkormányzati szakrendszeri alkalmazásokhoz kialakított, elektronikusan elérhető szolgáltatások igénybevételére.
Amennyiben a csatlakozó önkormányzat nem az ASP rendszer részét képező Települési portál rendszert használja, akkor az E-önkormányzat portál elérhetőségét a már meglevő honlapján biztosítja a https://e-onkormanyzat.gov.hu címre mutató, egységes banner használatával.
Igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások:

„Csengerújfalu Községet érintő külterületi utak fejlesztése és erőgép beszerzése”

Családi nap 2019

A helyi identitás erősítése Csenger és Csengerújfalu összefogásával

További információkért kérem, kattintson az alábbi menüpontok valamelyikére:

PROJEKTINFORMÁCIÓ:


GALÉRIA:


KIHELYEZETT „C” TÍPUSÚ TÁBLA:

Álláspályázat-óvodavezető

Közlemény

Információbiztonsági felelős feladatokat ellátja: 
 
Intellego Extra Kft.
Czellár István Zénó
E-mail: czellaristvan@gmail.com

3/2019 határozat

ZÁRSZÁMADÁS

Ide kattintva megtekinthető a 2017-es zárszámadás.

2018. március testületi ülés

Az alábbi linkekre kattintva megtekinthetőek a dokumentumok.

 

Csengerújfalu Község Önkormányzat fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Előterjesztés Cafetéria szabályzat

Előterjesztés 2018. évi költségvetésről

Határozat tervezet helyi választási bizottság tagjainak , póttagjainak megválasztásáról

Határozat tervezet 2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról

Határozat tervezet fizetési kötelezettségek megállapításáról

Jegyzőkönyv

Jelenléti ív

Meghívó

Idősek Klubjának felújítása, eszközbeszerzése

Óvodafejlesztés Csengerújfalu Községben

Közbeszerzés idősek klubja felújítás

Az alábbi linkekre kattintva megtekinthetőek a dokumentumok

Ajánlattételi dokumentáció

Ajánlatttételi felhívás

Árazatlan költségvetés - építési munkák

Árazatlan kötlségvetés - eszközlista

Közbeszerzés óvodafejlesztés

Az alábbi linkeken megtekinthetőek a közbeszerzéshez kapcsolódó dokumentumok

Ajánlattételi dokumentáció

Ajánlattételi felhivás

Árazatlan költségvetés - Építési munkák

Árazatlan költségvetés - Eszközök

Hatályos rendeletek

Az alábbi linkeken megtekinthetőek a rendeletek valamint a nyilatkozatok.

Helyi iparűzési adó rendelet

Kommunális adó rendelet

Szerződés tervezetek

A lenti likekre kattintva megtekinthetőek a dokumentumok:

Adás vételi szerződés tervezet

Vállalkozási szerződés tervezet

Közbeszerzési dokumentumok védőnői szolgálat épületének felújításához

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás mellékletei

Felkérés Enerin Kft.

Felkérés Krs-Invest

Felkérés PAR-KER

Felkérés T-Dex

Csengerújfalu SE TAO sportfejlesztési program 2015-16

Ide vagy a képre kattintva megtekinthető

Csengerújfalu SE TAO jóváhagyó határozat 2015-16

Ide vag ya képre kattintva megtekinthető

Értesítés

Néhai Urai Uray Ambrus megyei főjegyző (aki 1847-ben halt meg) síremlékét a helytörténeti múzeum munkatársa megmentették az enyészettől és felállították a Református Templom kertjében. Földi maradványinak újratemetésére 2015. október 11-n 12.00 órakor kerül sor.

Csengerújfalu, 2015. október 6.

Fülep Lívia
Református lelkésznő

Sajtóközlemény

Sajtóközlemény

Sajtóközlemény

Csengerújfalu SE TAO sportfejlesztési program 2014-15

Ezen anyag tartalma nem képviseli szükségszerűen az Európai Unió hivatalos álláspontját.