Két ország,
egy cél,
közös siker!

 

Două ţari, un scop, succes comun!

Belépés

Idősek Klubjának felújítása, eszközbeszerzése

Óvodafejlesztés Csengerújfalu Községben

Közbeszerzés idősek klubja felújítás

Az alábbi linkekre kattintva megtekinthetőek a dokumentumok

Ajánlattételi dokumentáció

Ajánlatttételi felhívás

Árazatlan költségvetés - építési munkák

Árazatlan kötlségvetés - eszközlista

Közbeszerzés óvodafejlesztés

Az alábbi linkeken megtekinthetőek a közbeszerzéshez kapcsolódó dokumentumok

Ajánlattételi dokumentáció

Ajánlattételi felhivás

Árazatlan költségvetés - Építési munkák

Árazatlan költségvetés - Eszközök

Hatályos rendeletek

Az alábbi linkeken megtekinthetőek a rendeletek valamint a nyilatkozatok.

Helyi iparűzési adó rendelet

Kommunális adó rendelet

Szerződés tervezetek

A lenti likekre kattintva megtekinthetőek a dokumentumok:

Adás vételi szerződés tervezet

Vállalkozási szerződés tervezet

Közbeszerzési dokumentumok védőnői szolgálat épületének felújításához

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás mellékletei

Felkérés Enerin Kft.

Felkérés Krs-Invest

Felkérés PAR-KER

Felkérés T-Dex

Csengerújfalu SE TAO sportfejlesztési program 2015-16

Ide vagy a képre kattintva megtekinthető

Csengerújfalu SE TAO jóváhagyó határozat 2015-16

Ide vag ya képre kattintva megtekinthető

Értesítés

Néhai Urai Uray Ambrus megyei főjegyző (aki 1847-ben halt meg) síremlékét a helytörténeti múzeum munkatársa megmentették az enyészettől és felállították a Református Templom kertjében. Földi maradványinak újratemetésére 2015. október 11-n 12.00 órakor kerül sor.

Csengerújfalu, 2015. október 6.

Fülep Lívia
Református lelkésznő

Sajtóközlemény

Sajtóközlemény

Sajtóközlemény

Csengerújfalu SE TAO sportfejlesztési program 2014-15

Csengerújfalu SE TAO határozat 2014-15

Tájékoztató

Tájékoztató kivitelezési szerződés teljesítéséről

Konfirmandustalálkozó

Meghívó a konfirmandustalálkozóra

Csengerújfalu szennyvízelvezető csatornahálózata

Csengerújfalu SE TAO jóváhagyó határozat 2013-14

Csengerújfalu SE TAO sportfejlesztési program 2013-14.

A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

Ide kattintva megtikentő a dokumentum.

Eljárás eredményéről szóló tájékoztató

Ide kattintva megtekinthető az eljárás eredményéről szóló tájékoztató

Tervezési Szerződés

Ide kattintva megtekinthető Tervezési szerződésünk!

Mézfesztivál

 A képre kattintva eredeti méretben is megtekintheti idei mézfesztiválunk programját!

Tervezési Szerződés módosítás

Ide kattintva megtekintheti aláírt tervezési szerződés módosításunkat!

Választási Határozat

Ide kattintva megtekinthető választási határozatunk.

Tájékoztató Szerződés Teljesítéséről

Tájékoztató a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 pályázati konstrukció keretében benyújtott, HURO/0802/081_AF pályázati azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés teljesítéséről.

 

 

- Hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre:Tekintettel arra, hogy hirdetmény közzététele nélkül indult tárgyalásos közbeszerzési eljárás került lefolytatásra, ajánlattevők részére 2012. augusztus 15-én ajánlattételi felhívás került közvetlenül megküldésre.

 

- Szerződő tárgya:Eszközbeszerzés (1 darab AVIA D120N185 típusú tehergépjármű szerződésszerű leszállítása)

 

- Szerződő felek megnevezése:

Megrendelő:Csengerújfalu Község Önkormányzata

Szállító:DH-Szervíz Kft.

 

- A teljesítés szerződésszerű volt-e: Igen

 

- Szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja:2012. 11. 14.

 

Tervezési szerződés és tájékoztató

A linkekre kattintva letölthetőek a dokumentumok.

Tervezési szerződés

Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Friss dokumentumok

Az alábbi linkekre katintva letölthetőek a linkhez tartozó dokumentumok!

 

Közbeszerzési Szabályzat

Közbeszerzési terv 2012

Szennyvíztisztító Kivitelezési Szerződés

Szippantó Kocsi Szállítási Szerződés

Projektjeink kapcsán megjelent újságcikkek

Ezen anyag tartalma nem képviseli szükségszerűen az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Látogatóink száma